Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Bogdana Mieczkowskiego
KOMORNIK BOGDAN MIECZKOWSKI WITA NA STRONIE !

Wzory wniosków


W celu założenia sprawy u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego w kancelarii komornika, bądź przesłać listem poleconym. We wniosku, oprócz danych podstawowych (imię i nazwisko / nazwa dłużnika, adres) należy podać wszelkie inne znane informacje na temat dłużnika, które mogą pomóc w prowadzeniu egzekucji należności (np. numery NIP, PESEL, REGON, czy prowadzi działalność gospodarczą i pod jaką nazwą, miejsce pracy, czy pobiera emeryturę lub rentę, rachunki bankowe, czy posiada samochody lub inne wartościowe ruchomości itp).

W części wniosku dotyczącym sposobów egzekucji zalecane jest wskazanie, oprócz egzekucji ze znanego majątku dłużnika, również innych sposobów, gdyż pozwoli to na ich zastosowanie w przypadku ustalenia takiej możliwości.

W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuję informacjami o majątku dłużnika, stosownie do art 791^1 kpc może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku. Koszt poszukiwań jako celowy koszt egzekucji w rozumieniu art 770 kpc obciąża dłużnika.

Poniżej wzory wniosków egzekucyjnych

Wnioski podstawowe

 • Wniosek egzekucyjny w sprawach cywilnych (KM)     Otwórz…
 • Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych (KMP)     Otwórz…
 • Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego     Otwórz…
 • Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego     Otwórz…

Eksmisja

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz egzekucji świadczenia pieniężnego     Otwórz…
 • Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego     Otwórz…

Egzekucja z wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji związanej z posiadaniem dokumentu     Otwórz…
 • Oświadczenie dłużnika zajętej wierzytelności     Otwórz…
 • Wniosek o ustanowienie kuratora prawa     Otwórz…
 • Wniosek o nakazanie sprzedaży prawa     Otwórz…
 • Wniosek o dokonanie sprzedaży prawa     Otwórz…
 • Oświadczenie wierzyciela o przejęciu prawa na własność     Otwórz…

Egzekucja z wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu

Dane kontaktowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Bogdan Mieczkowski

ul. Bagno 2 lokal nr 192
(klatka C, V piętro)
00-112 Warszawa
tel.: (022) 632 28 98
fax.: (022) 632 29 98
mail: warszawa20@komornik.pl
BANK: PKO BP SA VIII O/WARSZAWA
NR KONTA:
23 1020 1013 0000 0802 0007 6208
wyślij email