Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Bogdana Mieczkowskiego
KOMORNIK BOGDAN MIECZKOWSKI WITA NA STRONIE !

Właściwość terytorialna


Zgodnie z art. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego czyli w tym przypadku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach dzielnicy Śródmieście.

Na terenie dzielnicy Śródmieście komornicy działający w obrębie właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie mają wyłączność egzekucji z nieruchomości, własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego, odrębnej własności lokalu uzyskanej od gminy lub developera, lokali zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe.

WAŻNA UWAGA DLA WIERZYCIELI !

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97.133.882) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 11:

W razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym wydatki obejmujące diety przysługujące osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnosciach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami określonymi w art. 39 ust. 2. Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych.

Dane kontaktowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Bogdan Mieczkowski

ul. Bagno 2 lokal nr 192
(klatka C, V piętro)
00-112 Warszawa
tel.: (022) 632 28 98
fax.: (022) 632 29 98
mail: warszawa20@komornik.pl
BANK: PKO BP SA VIII O/WARSZAWA
NR KONTA:
23 1020 1013 0000 0802 0007 6208
wyślij email